Phụ kiện cho đèn cóc máy ảnh – Rogue Safari

0
935

Rogue Safari là một phụ kiện giúp sử dụng đèn cóc của máy ảnh DSLR hiệu quả hơn. Thường thì đèn cóc của máy ảnh chỉ có thể sử dụng hiệu quả khi đối tượng chụp ở khoảng cách gần, và giới hạn khi chụp với cảnh rộng, lượng sáng của đèn cóc bị phân tán mỏng. Hãng sản xuất Rogue Safari công bố thiết bị phụ kiện này giúp đèn cóc đạt hiệu quả gấp 8 lần.

 

  • Không cần nguồn cấp điện (pin)
  • Kỹ nghệ ống kính tập trung ánh sáng
  • Tối ưu hoá cho góc chụp rộng hơn, xa hơn.
  • Ngàm gắn trực tiếp vào chân đèn trên máy DSLR
  • Chất liệu nhựa tổng hợp thẩm mỹ nhìn như chiếc Flash

Rogue Safari sử dụng vài thấu kính có cấu trúc điều hướng để tập trung lượng ánh sáng phát ra từ đèn cóc (pop-up) của máy ảnh và qua cấu trúc thiết kế điều hướng sáng của thiết bị này, lượng sáng sẽ đi được khoảng cách xa hơn, mạnh mẽ hơn.

Giá bán là 35$