thu mua máy ảnh panasonic các đời, thu mua máy quay panasonic giá cao , như  Panasonic LX5 | Panasonic LX7 | Panasonic TZ30/ ZS20 | Panasonic TZ25/ZS15 | Panasonic FZ200 | Panasonic FZ150 | Panasonic FZ60 | Panasonic FZ47 | Panasonic G5 |

Panasonic S3 | Panasonic LZ20.