Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: thu mua may anh

- Điện thoại: 0968805555

- Email: trungtran111979@Gmail.com

- Website: http://thumuamayanh.com/gioi_thieu/

- Thời gian làm việc: 24/7

(Xem trên bản đồ)